De meeste mensen kennen mij wel. Zoniet? Lees dit even.

Ik kan een heleboel niet en een helehoop wel, zie hier!

Wat ga ik doen in de toekomst? Dingen. Allereerst de scheiding tot een goed einde brengen en eropuit met de camper.